Truy cập nội dung luôn

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng trong bầu cử Đại biểu HĐND phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026

17-02-2021 14:51

Sáng ngày 08/2/2021, tại trung tâm Học tập cộng đồng phường. Uỷ ban MTTQVN phường Bãi Bông đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử Đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, trưởng BCĐ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường Bãi Bông nhiệm kỳ 2021 - 2026; Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT. HĐND, Lãnh đạo UBND, Ban thường trực UBMTTQ; Đại diện các ban, ngành, đoàn thể theo thành phần quy định.

Đ/c Dương Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường,

Trưởng BCĐ bầu cử phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại đây, các đại biểu thống nhất tổng số đại biểu được bầu vào HĐND phường  khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định là 21 đại biểu trên tổng số 42 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về cơ cấu: Nữ: 16 người =38,09%; Ngoài Đảng: 06 người = 14,28%; Tuổi trẻ: 07 người = 16,66%; Tái cử: 13 người = 30,95%. Về thành phần đại biểu bầu: Thường trực Đảng ủy: 02 người; TT. HĐND: 02 người; TT.UBND: 02 người; Các ngành của UBND: 08 người; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: 04 người; Các tổ chức xã hội: 02 người; Y tế, giáo dục: 03 người; Các tổ dân phố: 20 người.

Hội nghị đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật MTTQ Việt Nam; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 1186 và Nghị quyết số 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác Bầu cử.

                                                                      Tin: Văn Quyết

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:5242

Tổng truy cập: 918828