Truy cập nội dung luôn

Hội nghị tập huấn trang thông tin điện tử cấp xã năm 2020

10-03-2020 10:01

Sáng ngày 10/3/2020 Phòng văn hóa và thông tin thị xã Phổ Yên tổ chức lớp tập huấn trang thông tin điện tử cấp xã năm 2020.

Tập huân trang thông tin cấp xã năm 2020